Schadeformulier LRV verzekering

contact opnemen met s.verlinden@lrv.be

Te sturen aan LRV secretariaat, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee.

F Schadeformulier
PDF – 101,0 KB 185 downloads
Download
F Schadeformulier
PDF – 101,0 KB 194 downloads
Download
Ieder lid moet zeker een familiale verzekering hebben .

Meer info over verzekering als LRV lid en de extra verzekering:
Wat moet ik doen bij een ongeval?
- Bij een ongeval met burgerrechtelijke aansprakelijkheid zijn steeds minstens twee partijen betrokken: degene die de schade veroorzaken en degene die de schade lijdt.
Vul op het aangifteformulier de gegevens van beide partijen in, alsook de omstandigheden.
Stuur het aangifteformulier op, samen met het eventuele bestek en foto’s.U dient gelijktijdig ook aangifte te doen bij uw eigen verzekeraar. De LRV-verzekering is aanvullend, d.w.z. dat zij pas tussenkomst verlenen na uitputting van elke andere verzekering die de aansprakelijkheid voor vermelde schade dekt.

- Bij een lichamelijk ongeval is slechts één persoon betrokken: degene die schade lijdt.
Voor deze verzekering hebt u zowel het aangifteformulier als het geneeskundig getuigschrift nodig.
Laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de behandelende arts.
Stuur het ingevulde aangifteformulier en het ingevulde medische attest samen op.
Zodra KBC Verzekeringen beschikt over alle nodige gegevens, wordt het dossier als volgt verder afgehandeld
- u ontvangt een ontvangstmelding waarin men u een dossiernummer toekent en meedeelt of de waarborg al dan niet verworven is
- indien nodig wordt een inspecteur/expert/veearts/arts gelast om de schade te bepalen
- als de waarborg verworven is en het bedrag van de schade gekend, wordt de schade uitbetaald.
Is schade aan mijn paard of pony verzekerd?
Nee, letselschade aan paarden, zoals bij personen, is niet verzekerd.
Ik ben ten val gekomen met mijn paard of pony, mijn rijbroek en/of rijhelm zijn hierdoor beschadigd. Kan ik deze kosten recupereren van de verzekering.
Nee, stoffelijke schade is niet verzekerd bij een lichamelijk ongeval.
Kan je, als niet-LRV’er, een polis afsluiten bij Landelijke Rijverenigingen VZW?
U kan geen verzekering afsluiten bij LRV indien u geen lid bent. Wanneer u zich aansluit bij een lokale vereniging, bent u verzekerd tijdens alle LRV-activiteiten voor LO, BA en rechtsbijstand.

U kan bijkomend ook een verzekering nemen in privé-verband, zodat u ook gedekt bent wanneer u op eigen initiatief gaat wandelen en/of rijden. Manegelessen zijn hierbij uitgesloten.
Ben ik als LRV-lid ook verzekerd buiten de clubactiviteiten?
--!! Wanneer je de bijkomende verzekering afsluit, ben je ook verzekerd tijdens wandelingen of oefeningen die je met paard onderneemt op eigen initiatief, los van om het even welke organisatie (o.a. ruiterclubs zoals LRV en VLP, processies, stoeten,...), en dit vanaf het ogenblik van het optuigen tot het aftuigen van het paard, met inbegrip van het optreden als menner of als passagier-eigenaar van een rijtuig waarmee deze paarden zijn bespannen.
Volgende activiteiten blijven evenwel uitgesloten:
- activiteiten ingericht door een manège: bvb paardrijlessen door een manège
- deelname aan officieel georganiseerde wedstrijden
- uitbraak van een paard
- bezoldigde activiteiten.